web stats
  • / Nyheter
  • / Hållbar ekonomi speglar inte verkligheten

Hållbar ekonomi speglar inte verkligheten

Tingsryd

Närmare 3/4 av befolkningen i Tingsryds kommun bor utanför Tingsryds tätort. Detta är en grundförutsättning för vår kommun som den kommunala organisationen behöver spegla. Detta missar dock de flesta förslagen i ”Hållbar ekonomi” helt. Centerpartiet förordar istället rationaliseringar i den centrala administrationen, vissa försäljningar och en skattehöjning för att skapa en ekonomi i balans också på sikt.

Bakgrunden till handlingsplanen för hållbar ekonomi – är en kommun som under de senaste åren i takt med omfattande investeringar och borgensåtaganden dragit på sig en stor låneskuld. Det skulle kunna tolkas som att kommunen därmed är i kris, men det är förenklat att säga så. Visst ser även vi i Centerpartiet att Tingsryds kommun har vissa problem, men dessa härrör sig främst till att kommunens höga belåningsgrad och de risker som denna belåning för med sig. Därför behöver kommunen på sikt och när affärsmöjligheter ges, sälja framför allt industrifastigheter för att minska vår skuldsättning.

Centerpartiet konstaterar att besparingsförslagen i denna del av ”Hållbara ekonomi” i princip helt är inriktad på besparingar som drabbar de 3/4 av befolkningen som bor utanför Tingsryds centralort. Från den politiska majoriteten i Tingsryds kommun har det trummats ut budskapet att kommunen måste sy om kostymen för att passa nuvarande invånarantal. Problemet med den argumentationen är att Tingsryds kommuns verksamheter sedan länge just har anpassat sin ”kostym” till nuvarande invånarantal. Däremot har man inte gjort detta inne i kommunhuset.

Av denna anledning initierade politiken en genomlysning av både tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Vi i Centerpartiet är övertygade om att det finns rationaliseringar att förverkliga genom en sådan genomlysning och menar att hänsyn till denna översyn borde skett innan vi tar ställning till denna del av ”Hållbar ekonomi”.

”Hållbar ekonomi” har enligt vår mening börjat i fel ände. Ska kommun effektiviseras, behöver vi börja uppifrån. Att lägga förslag om att skära längst ute i verksamheterna innebär att man skär i tillvaron för dem som utgör kommunen.

Centerpartiet säger med tydlighet nej till skolnedläggningar. Vi säger nej till förslag som stryper kommunmedborgarnas engagemang. Däremot öppnar vi för en skattehöjning då vi ser att det finns värden som måste försvaras och finansieras.

Vi måste sluta sätta olika kommundelar mot varandra och istället se till kommunens struktur och vad det är som bildar kommunen som helhet. För att helheten ska fungera måste alla delar vara vitala och ges utvecklingsmöjligheter.

Tingsryds kommun ska fortsätta vara en kommun där livet är härligt!


Mikael Andersson, Ordförande Almundsryd- Urshult Centeravdelning
Cecilia Cato, Ordförande Linneryd Centeravdelning
Johan Karlson, Ordförande Älmeboda Centeravdelning
Anna Johansson, Ordförande Södra Sandsjö Centeravdelning
Mats Wembo, Kassör Väckelsång- Tingsås Centeravdelning


Se även debattartikel i SMP här >>