web stats
  • / Nyheter
  • / Nej och åter nej från majoriteten

Nej och åter nej från majoriteten

När majoriteten av socialdemokrater och moderater måndagen den 26 september röstade igenom Tingsryds kommuns budget för 2017 vid mötet i Konga Folkets Hus blev det också nej till fyra tilläggsyrkanden från Centerpartiet.

Det mest uppseendeväckande var att majoriteten avslog ett yrkande från Lennart Fohlin att den nuvarande och sedan ett halvår obesatta 50-procentiga tjänsten som näringslivsansvarig omvandlas till en heltidstjänst som näringslivschef.

–Det hjälper inte hur många företagsbesök vi gör om vi inte har tillräckligt med resurser som kan hjälpa till att forma ett bra samarbete med näringslivet. Vi kan inte låta grankommunerna ostört segla ifrån oss utan nu är det det dags att ta tillbaka de förlorade åren och satsa på näringslivet. Det är våra företagare värda, sa Lennart Fohlin, som skrev sitt yrkande mot bakgrunden av att Tingsryd i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges kommuner i år hamnade på plats 200 bland 290 kommuner. Så sent som 2014 återfanns Tingsryd på plats 128.

Mikael Andersson fick också nej på sitt förslag om att satsa 400 000 kronor på förbättrad kollektivtrafik inom kommunen genom att förbättra turtätheten i öst-västlig riktning.
Samma öde mötte förslaget från Anna Johansson att införa en permanent budgetpost på 250 000 kronor för friskvårdsbidraget till de kommunanställda.
–Vi ser att intresset har ökat för varje år sedan bidraget infördes 2012 och vi vill att flera medarbetare ska använda sig av denna möjlighet, sa Anna Johansson.

Dessutom yrkade Eva Hagelberg om ökning av anslaget till studieförbunden med 50 000 kronor.
–Vi har hög sjukfrånvaro i Tingsryds komun och det är något vi måste arbeta med för att minska. Ett sätt är att satsa på kulturen samt en bra och aktiv fritid. Studieförbunden har en bredd i sin verksamhet som kan anpassas efter behov, sa Eva Hagelberg.
Men även här gick majoriteten emot Centerpartiets förslag.

Däremot fick Marie-Louise Hilmersson igenom sitt yrkande om ytterligare 30 000 kronor till kommunrevisionen för att upprätthålla granskningsverksamheten och ha möjlighet till omvärldsbevakning i form av deltagande på aktualitetsdagar mm. Nu visade det sig att även majoriteten hade lagt in just 30 000 kronor i sitt budgetförslag – det kan vara en anledning till att förslaget bifölls.


Berne Persson