web stats
  • / Nyheter
  • / Fel att inte låta Wasaskolan starta naturvetenskapsprogrammet

Fel att inte låta Wasaskolan starta naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Bildningsnämnden beslutade under onsdagens sammanträde vilka program som skall starta hösten 2017 på Wasaskolan. I detta beslutades att inte göra något intag till naturvetenskapsprogrammet då majoriteten i bildningsnämnden, S och M, ansåg att för få har sökt till programmet. Centerpartiet röstade för att naturvetenskapsprogrammet skulle starta till hösten 2017 men förlorade dessvärre denna votering.

Centerpartiet beklagar bildningsnämndens beslut i detta, att inte starta naturvetenskapsprogrammet hösten 2017. Vi menar att naturvetenskapsprogrammet är ett oerhört betydelsefullt program för vår framtida samhällsutveckling. Det har dessvärre under lång tid varit allt för få som utbildar sig inom naturvetenskap och teknik i Sverige som helhet. Näringslivet och det offentliga har redan idag svårigheter att täcka sina personalbehov inom de naturvetenskapliga yrkesområdena. Detta betyder att det under överskådlig tid kommer att råda en skriande brist på medborgare med utbildning inom de naturvetenskapliga ämnena.

Naturvetenskapsprogrammet är också det program som ger den bredaste behörigheten för högskolestudier och öppnar stora möjligheter för de elever som väljer att gå detta program varför det synd och skam att inte starta programmet till hösten på Wasaskolan, även att det idag är få sökande. Centerpartiet menar att det går att starta programmet även med ett mindre antal elever då det finns utmärkta möjligheter till samläsning med andra program. Kvalitén i undervisning går därigenom att säkerställa, även med ett lågt antal elever i programmet. Detta har t.ex. Wasaskolan kunnat uppvisa under nuvarande läsår.

Just nu pågår omvalsperioden till gymnasierna vilket skulle kunna ge ytterligare sökande till naturvetenskapsprogrammet. Visst vi kan ha förståelse till majoritetens argument att man vill ge sökande elever möjlighet att i god tid söka andra skolor men bättre hade varit att satsa på Wasaskolan och satsa på att behålla naturvetenskapsprogrammet.

Centerpartiet reserverar sig således till beslutet att inte starta Naturvetenskapsprogrammet under läsåret 2017/18


För Centerpartiet i bildningsnämnden Tingsryds kommun:
Mikael Andersson