web stats
  • / Nyheter
  • / Alla möjligheter i världen

Alla möjligheter i världen

När jag skickade min nyårshälsning på sociala medier, nämnde jag naturen runt min stuga och att vår lilla by fått fastboende ungdomar i två hus, som tidigare stått tomma kortare eller längre tid. Detta gjorde jag med glädje och tillförsikt, för ungdomarna har dessutom köpt fastigheterna. De har framtidsplaner för att bo i en liten by med 6-7 km till närmaste service och 2 mil till huvudorten i kommunen. Allt bygger på att man har körkort och egen bil.

När jag skickade min nyårshälsning på sociala medier, nämnde jag naturen runt min stuga och att vår lilla by fått fastboende ungdomar i två hus, som tidigare stått tomma kortare eller längre tid. Detta gjorde jag med glädje och tillförsikt, för ungdomarna har dessutom köpt fastigheterna. De har framtidsplaner för att bo i en liten by med 6-7 km till närmaste service och 2 mil till huvudorten i kommunen. Allt bygger på att man har körkort och egen bil.

Tidigare i höst har ägarna till en fritidsbostad i byn låtit djupborra sin brunn till ansenligt djup. Då tänker jag att de snart kommer att vistas här mera. Det är nog dags för dem att överväga inkoppling till vårt fibernät som vi anlagt. Fibern möjliggör så mycket, till exempel att nya grannen kan studera på distans, att jag kan jobba hemifrån, e-tjänster av olika slag, larm, hemsjukvård samt att barn och föräldrar kan hålla kontakt med skolan, nöjen med mera. Särskilt viktig är fibern nu när Telia stänger ner våra telefonstationer i maj och vi enbart ska lita till mobil teknik. Täckningen är långt ifrån godtagbar.

Vi är så många som jobbar ideellt för utvecklingen av socknen i mängder av föreningar och företag. Gladast är vi över att friskolan äntligen är igång med fritids och förskolan som granne. Vi har sporthallen i byahuset med gym, konferensrum och bibliotek. Vi har affär, servicehus, restaurang, kiosk, tankställe, bilservice samt bank där man är välkommen in även med kontanter. Vi har två fina bygdegårdar samt kyrkan med sockenstugan. Till detta kommer alla övriga småföretag som tillsammans sysselsätter minst 200 personer. Dessutom de gröna näringarna. Typiskt Småortssverige med alla möjligheter tack vare mångas engagemang och befintlig service.

Att då läsa i lokaltidningen i slutet av november hur kommunens två högsta tjänstemän uttalar sig att kommunen måste krympa ännu mera, är inget annat än ett slag i ansiktet på oss kommuninvånare. Vi har just gått igenom ett ekonomiskt stålbad med stor vånda, där inte mycket blev som det var uträknat. Ingen utvärdering har ännu skett, men vi har förlorat medarbetare och trivsel i kommunens verksamheter samt oroat allmänheten även med sådant som inte gick att genomföra.

Kronobergs län går på högvarv ekonomiskt och industrimässigt. Tingsryd har fått nya invånare i alla kommundelar, och dessa skulle kunna bli flera om kommunens planer blir klara, så byggnation kan ske. Vi har fått ungdomligt inslag på Tingsryds gator tack vare AMB, det privata musikgymnasiet. Nu kan vi anropa bussen i närtrafik på landsbygden. I maj öppnar länets första nationalpark i Åsnen, övrig besöksnäring blomstrar och våra större företag satsar. Vi växer. Tingsryd har alla möjligheter i världen – kom inte och påstå något annat!

Britt-Louise Berndtsson (C)