web stats

Vi har den bästa tiden framför oss

Centerpartiet höll årsstämma i Parken, Urshult den 11/2. På stämman fastslogs inriktningen på Centerpartiets kommunala Valprogram 2018 - Vi har den bästa tiden framför oss.

Valet 2018 i Tingsryds kommun handlar om att våga tro på att vi har den bästa tiden framför oss. Som politisk kraft ska vi ta ansvar för att kommunala verksamheter bidrar till ett gott liv för våra medborgare, för ett framgångsrikt näringsliv, goda arbetsförutsättningar för våra medarbetare och för de bästa förutsättningar för kommunens framtid.

Valprogrammet kommer att innehålla en lång rad prioriteringar för att göra Tingsryds kommun till en så stark och attraktiv kommun att det känns tryggt och attraktivt att flytta hit. Vi har mycket att vara stolta för här i Tingsryds kommun och ska ha ambition att vi ska bli fler kommuninvånare.

Tingsryd ska vara en kommun där alla kan känna trygghet i livets alla skeden. Kommunen ska vara en av landets bästa att växa upp i, liksom att kommunen ska vara trygg att bli äldre i. Då krävs det att vi kan erbjuda en skola som tillhör landets bästa tredjedel. Vi behöver lyfta fram Tingsryd som den företagsamma kommunen där vi skapar ett attraktivt företagsklimat, med effektiv handläggning och positivt bemötande i kommunens myndighetsutövning och politiska beslut. Vi behöver se till att Tingsryds kommun ger god vård och omsorg så att alla känner trygghet i sin tillvaro. Tingsryds kommun ska helt enkelt vara en kommun med mervärde.

Utöver valprogrammet fastställdes slutligen även vallistan till kommunvalet 2018. Listan toppas av Anna Johansson, Cecilia Cato, Lennart Fohlin, Eva Hagelberg och Johan Karlson.

På stämman blev det även omval av samtliga i kretsstyrelsen. Det var omval av ordförande Anna Johansson och omval av övriga ledamöter; Mikael Andersson, Cecilia Cato, Lennart Fohlin, Johan Karlson, Eva Hagelberg, Mats Wembo, Karin Nilsson och Björn Elmqvist.

Som gästtalare på årsstämman deltog Centerpartiets oppositionsråd i Region Kronoberg, Sven Sunesson som pratade om aktuella frågor inom Region Kronoberg och om den kommande valrörelsen för Centerpartiet.