web stats
  • / Nyheter
  • / Tingsryds kommun behöver ett nytt ledarskap

Tingsryds kommun behöver ett nytt ledarskap

Tingsryds kommun behöver är ett tydligt ansvarstagande och en offensiv politik för att göra kommunen som helhet attraktiv för alla. Vi behöver lyfta allt som är bra och utveckla detta än mer. Vi behöver bli bättre på att stötta våra medarbetare och bli bättre på att se till att hela kommunen kan utvecklas. Tingsryds kommun behöver ett nytt ledarskap som tar ett långsiktigt helhetsgrepp för att få stabilitet inom den kommunala organisationen och som skapar framtidstro hos medborgarna och hos företagarna, likväl som hos personalen inom de kommunala verksamheterna.

Detta är just det ledarskap som vi i Centerpartiet kan erbjuda. Vi är redo att axla det ansvar som ett sådant ledarskap innebär. Centerpartiet står för ett långsiktigt hållbart arbete för att stärka kommunens attraktivitet. Vi står för en positiv syn till alla som vill bo och verka inom vår kommun och vi står för en positiv syn på vårt samhälle där Tingsryds kommun på allvar ska kunna leva upp till vårt motto, Tingsryd – där livet är härligt!

Vi ser behovet att skapa bättre trygghet och bättre förutsättningar för alla som bor och verkar inom vår kommun. Centerpartiet kommer på alla sätt jobba för att Tingsryds kommun ska vara en bra kommun att bo i – och att människor ska vilja flytta till vår kommun också i framtiden. Vi ska satsa på våra unga och ta hand om våra äldre liksom prioritera företagande och jobb. I Tingsryds kommun ska man känna sig trygg och kunna utvecklas efter sina egna drömmar.

Vi behöver ett samhälle som är attraktivt för oss som redan bor här men som även lockar till inflyttning. Centerpartiet vill verka för utveckling i alla kommundelar då de utgör de grundläggande byggstenar som är förutsättningen för att Tingsryds kommun ska nå en positiv utveckling.

Vi har gjort ett brett program för vad vi vill genomföra i nästa mandatperiod. Ta gärna del av detta program som ni hittar här >>

För att kunna leverera denna positiva utveckling för Tingsryds kommun behöver vi dock få ert förtroende. Så se nu till att rösta på Centerpartiet den 9 september och glöm inte – Vi har den bästa tiden framför oss.