web stats
  • / Nyheter
  • / Ordförandeklubban skiftade ägare

Ordförandeklubban skiftade ägare

När Tingsrydscentern höll sitt årsmöte den 28 februari lämnade Anna Johansson över ordförandeklubban till den nyvalda ordförande för kretsstyrelsen i Tingsryd, Maria Petersén.

Anna Johansson har lett Centerpartiet i Tingsryd över två val och har sett till att lyfta fram Centerpartiets position i sin opposiitionsroll i Tingsryds kommun. En roll som Maria Petersén tar över med den äran.

Den närmaste utmaningen för den nyvalde centerordförande och hennes styrelse är att mobilesera för valet till Europaparlamentet den 26 maj. Maria Petersén kommer utöver detta att genomföra en satsning på att engagera ungdomars intresse och engagemang för politik här i Tingsryds kommun.

På årsmötet deltog även Melinda Prick som är distrikstordförande för CUF Kronoberg. Melena Prick pratade bl.a. om hennes engagemang och om CUFs arbete i länet. Bl.a. ska de besöka samtliga gymnasieskolor i Kronoberg och tydligöra att det är ett EP-val på gång.

Utöver detta så deltog även Tingsryds kommuns kommunchef, Christer Kratz, och gav en inspirerande redovisning av sin bakgrund och om tydliga visioner för hur Tingsryd ska bli en framgångsrik kommun. I Christer Kratz har Tingsryds kommun fått en kraft som definitvt bygger ett lag som kommer att generera framgång.

Att initativkraften är stor inom Centerpartiet märktes inte minst i den presenation av motioner till Centerpartiets riksstämma som redovisades under årsmötet. Bland dessa märktes bland annat Britt-Louise Berndtssons motion om att rätten till undersökning gällande livmoderscancern inte ska upphöra med åldern, Johan Karlsons motion om att införa en digital databas för historiska dokument inom centerorganisationerna såsom alla olika mötesprotokoll, och Mikael Anderssons motion om att förändra skollagen så att det möjliggörs för kommuner att hänvisa elever till deras närmaste skola även att denna är en fristående skola vilket därigenom också möjligör rätt till skolskjuts för elever som valt att gå i den skola som de har närmst till.