web stats
  • / Nyheter
  • / Bifall till motion om allmän screening för livmoderhalscancer

Pressmeddelande

Bifall till motion om allmän screening för livmoderhalscancer

Min motion om att cancer inte tar pension vann idag centerpartisternas gillande på partistämman i Karlstad. Detta trots att partistyrelsen ville avslå den.

Vad handlar förslaget om?
Jag vill att Centerpartiet driver frågan om allmän screening för livmoderhalscancer genom topsning högre upp i åren än nuvarande 64 år.

Varför det?
Dagens 70-åringar är som 50-åringar var förr. Alla anses vi kunna jobba längre inför pension och det gör vi också. Vi bidrar på andra sätt i civilsamhället, rastvaktar, anhörigvårdar, deltar i integration och stöttar med att hämta från förskola och skola mm. Vi behöver hålla oss friska både för egen del, för familjen och för samhället. Men hälso- och sjukvårdens screeningprogram hänger inte med. Och... cancer går inte i pension. Ca 30 procent av kvinnor över 60 år drabbas av livmoderhalscancer.

Nu finns det möjlighet att genom topsning få testa sig om man har extra hög förekomst av HPV-virus. Det är ett enkelt test som sedan kan leda till ytterligare undersökningar. Kan vi få ha kvar livskamrater, mammor, far- och mormödrar längre i livet och i samhället, anser jag att detta enkla test är värt det, säger en omtumlad Britt-Louise Berndtsson, ombud för Kronobergs Centerpartidistrikt vid partistämman i Karlstad.

Det är svårt att vinna över partistyrelsen, tillägger hon. Med Centerkvinnornas stöd i ryggen, hoppas jag partiet blir en blåslampa i frågan.


För mer information:
Britt-Louise Berndtsson, regionfullmäktiges ordförande samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Kronoberg
073-844 92 16
britt-louise.berndtsson@kronoberg.se