web stats

Centerpartiet tar ansvar för framtiden och vill se en ny isyta vid ishallen

Arenafrågan är en stor fråga för Tingsryds kommun, både när det gäller barn och ungdomars fritidsaktiviteter, attraktivitet och ekonomisk påverkan på kommunen. Centerpartiet anser att det är viktigt att föreningslivet har bra förutsättningar för sina verksamheter. Därför ser vi att det behövs ytterligare en isyta i kommunen.

Ur Centerpartiets perspektiv är den enda ansvarsfulla och ekonomiskt hållbara lösningen att investera i en ny isyta och fler omklädningsrum intill dagens ishall, Nelson Garden Arena. Denna placering nära skolorna, Tinghallen och Bollhallen sparar tid och är mer trafiksäker för unga i alla åldrar. Vi är också medvetna om att det finns visst renoveringsbehov i nuvarande hall. Centerpartiet är positiva till en utökad, trivsam restaurangdel med mottagningskök och stekbord.

Bygger vi intill nuvarande ishall, kan vi dessutom ha en ny isyta på plats inom en betydligt närmare framtid än vad en annan lösning skulle innebära.

Hockeyn är historisk i Tingsryd och har satt kommunen på kartan. Kommunen, och därmed skattebetalarna, har över tid tagit och tar fortfarande ett stort ekonomiskt ansvar för föreningsverksamheten på is i Tingsryd. Under åren har kommunen stått för den absolut största delen av kostnaderna för driften av ishallen. Om vi är realister lär denna fördelning bestå. Därför är det utmärkt att den politiska majoriteten i kommunen, S, M och KD, nu har satt ned foten när det gäller hur mycket kommunen maximalt kan mäkta med i ökade driftkostnader för isidrott framöver.

Från Centerpartiets sida menar vi att politiken bör vara än tydligare. Vi anser att driftkostnaden för framtida isytor inte får överstiga 13,5 miljoner kronor oavsett vilka som inledningsvis står som finansiärer. Vi menar att risken är överhängande att den totala driftkostnaden i slutändan ändå kommer att belasta Tingsryds kommuns skattebetalare. En kraftig och plötslig lågkonjunktur upplever vi just nu, och detta kan hända igen. Vi måste ha en hållbar ekonomi för kommunens kärnverksamhet – skola, vård, omsorg, räddningstjänst, infrastruktur och bibliotek.

Isytor är kostsamma år efter år och kräver långsiktighet och god framförhållning angående de kostnader som detta innebär. Det räcker inte att se enbart några år framåt. Vi måste ha en plan för att klara de framtida driftkostnaderna hela anläggningens livslängd. Centerpartiet menar att under överskådlig tid kommer Tingsryds kommun behöva stå för merparten av de driftkostnader som blir följden av det så kallade arenabeslutet.

I kommunen har vi sedan byggandet av äldreboendet Örnen god erfarenhet av att stegvis bygga upp en pott för kommande ökade driftkostnader. Medan denna pott byggs upp till sin slutliga nivå, kan de årliga summorna potten växer med användas till utvecklingsprojekt runtom i kommunen. Detta gillar vi i Centerpartiet. Vi ser gärna att hela kommunen får möjlighet att ta del av nya satsningar.

Centerpartiet i Tingsryds kommun