web stats

Gymnastiksalen i Urshult får inte bli en ytterligare långbänk

Centerpartiet gick till val 2018 på att det ska byggas en ny gymnastiksal i Urshult. Detta var ett vallöfte som de flesta av de övriga partierna i Tingsryds kommun stämde in i och politiska beslut fattades efter valet att gå vidare med byggnation.

I budget 2019 tidigarelades till och med investeringsmedel för att bygget skulle komma igång under senare delen av 2019. Nu har snart halva 2020 passerat och det har ännu inte påbörjats någon byggnation av någon gymnastiksal i Urshult. Detta är under all kritik med tanke på att behovet är akut då skicket på nuvarande gymnastiksal är undermåligt.

Varför ska detta vara så svårt att få till? Politiken är överens om att det ska byggas, ändå sker inte detta. Från Centerpartiets sida har vi inte ändrat oss. Vi menar fortfarande att en ny gymnastiksal i Urshult är högsta prioritet. Att det ska finnas en gymnastiksal fastslogs dessutom i den förra mandatperiodens besparingsprogram Hållbar Ekonomi. Centerpartiet lyckades nämligen då få med övriga partier på att inte acceptera ett tjänstemannaförslag om att avveckla gymnastiksalen i Urshult. Att frågan då sattes på sin spets gav extra fokus på det dåliga skicket på gymnastiksalen och där det konstaterades att det enda rätta är att bygga en ny gymnastiksal.

Urshult har väntat länge nog på att få en gymnastiksal i acceptabelt skick. Nu krävs det av oss politiker att peka med hela handen så att denna trista långbänk bryts!


För Centerpartiet i Almundsryd- Urshults Centerpartiavdelning:
Mikael Andersson, Annica Hägg Johansson, Lennart Fohlin och Lennart Karlsson.