web stats

Pressmeddelande

En medborgarbudget i Ryd

Centerpartiet vill att en medborgarbudget upprättas och genomförs i Ryd. I en sådan medborgarbudget i Ryd ska invånare få vara med och tycka till i samhällsutvecklingen.

Anna Johansson (C) skrev i dec-18 en motion till Kommunfullmäktige om att Tingsryds kommun skulle gå med i SKL (numera SKR) medborgarbudgetnätverk och att resurser skulle avsättas för att genomföra medborgarbudget i Tingsryds kommun. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har ingått i ett nätverk för att lära sig mer om ämnet medborgarbudget varför Centerpartiet nu tycker det är dags att gå in i ett skarpare skede och börja genomförandet av medborgarbudgetar.

Centerpartiet vill att det genomförs en medborgarbudget i Ryd där vi låter invånare få vara med och tycka till i en samhällsutveckling. En medborgarbudget ska styras av en politisk församling såsom fullmäktige eller nämnd. Den ska innehålla delaktighetsprocesser för medborgare.

Framtiden för Tingsryds kommun ligger i att skapa känslan av samhörighet hos kommuninvånarna och skapa förutsättningar till framtidstro i alla delar av hela kommunen. Olyckligt vis så förlorade Tingsryds kommun lokaler i Ryd den 10 dec-20 i en brand, men en viktig bottenplatta finns kvar på fastigheten. Området är för utbildning, omvårdnad, fritid, rörelse och gemenskap så låt det skapas något ytterligare inom området där den nedbrunna lokalen tidigare stod, och låt invånare få vara delaktiga genom en medborgarbudget.

Centerpartiet vill genom en skrivelse initierad på Kommunstyrelsen den
1 mars att en medborgarbudget upprättas och genomförs i Ryd.

 

För mer information:
Anna Johansson (C) oppositionsråd
070-609 51 91