web stats

Anna Johansson - nummer 1 på Centerpartiets valsedel till kommunfullmäktigevalet i Tingsryds kommun

Anna bor i Dångemåla, S Sandsjö. Hon är oppositionsråd på 40% i Tingsryds kommun vilket innebär att man är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och vice ordförande i moderbolaget TIKAB.

Utöver det så är hon ledamot i Teknik- och utvecklingsutskottet, personalutskottet och ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Anna är 1:a namn på Centerpartiets lista i valet 2022 och ställer upp som kommunalrådskandidat.

Att vara lyhörd och se HELA Tingsryds kommuns bästa är viktigt, menar Anna. Då vi bor över HELA kommunens yta är vägar, infrastruktur och vattenförsörjning sådant som måste fungera likväl som kärnverksamheterna vård, omsorg och skola i alla byar.

  1. Varför vill du engagera dig i Tingsryds kommun som politiker?
    – Det är ett sätt att få vara med och påverka vilken kommun som vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn. Det gäller att klara klimat- och miljömål, få fler företag att etablera sig och med det så kommer fler i arbete. Att engagera sig politiskt är roligt, intressant och allmänbildande, man får veta lite om mycket av vad som är under en kommuns ansvar.

  2. Vad är det bästa med Tingsryds kommun?
    – Entreprenörsandan, gröna näringarna som håller marker öppna och all handel och service som finns inom vår kommuns gränser. Alla ideella krafter som får "jobbet gjort" inom föreningslivet. Tingsryds kommun har en fantastisk natur och möjligheterna är många för att ha en trivsam fritid.

  3. Vad tycker du är mest angeläget att förbättra i kommunens verksamhet?
    – Hur ser vi till att öka självförsörjningsgraden, ex solceller på flera tak? - Det gäller att beslut som är fattade också verkställs. Fortsätta arbetet kring klimat och energi. Attraktiviteten för invånare i alla åldrar, ung som äldre ska känna trygghet och gemenskap. Skapa goda förutsättningar för nyetableringar och boenden i HELA kommunen.