web stats

Trygghet och framtidstro i hela Tingsryds kommun

Centerpartiet i Tingsryds kommun går till val med en politk för trygghet och framtidstro i hela Tingsryds kommun och med en tydlig framtidsvision om att Tingsryds kommun ska växa och på sikt nå en befolkning av 15 000 nöjda invånare.

Vi i Centerpartiet kommer att arbeta för att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som ung och som gammal. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika föreningsliv och träffpunkter för spontana möten och aktiviteter. Vi ska ha en skola som ser varje elev och där resultaten blir godkända eller bättre, en omsorg som utgår från individens behov och en kommunal service som bidrar till utvecklingskraft.

Tingsryds kommun har alla möjligheter till en positiv utveckling. Genom att skapa attraktiva boendemöjligheter runtom i kommunen, ge god, lättillgänglig kommunal service och fina fritidsmöjligheter kombinerat med vårt starka näringsliv, de gröna näringarna och den entreprenörsanda som finns i HELA kommunen får vi grogrund för inflyttning. Med rätt politik kommer Tingsryds kommun att växa och på sikt nå en befolkning av 15 000 nöjda invånare.

Men för att nå dit krävs vilja samt en politik som leder till positivt flyttnetto. Vi behöver ingjuta framtidstro och stärka framåtandan i alla verksamheter och över hela kommunen. Med rätt politik lyfter vi fram

I Tingsryds kommun bor vi och verkar över hela ytan, vilket är en styrka. Men det kräver också ett vägnät av god kvalitet för både invånare, näringsliv och besökare samt passande kommunikationer åt alla väderstreck. Vi ska både kunna förflytta oss inom kommunen och ta oss vidare. I avsaknad av järnväg är vägnätet extra betydelsefullt. Detta är viktigt att framhålla i konkurrens om regionala och statliga medel.

För HELA Tingsryds kommuns bästa - rösta på Centerpartiet den 11 september!

Ni hittar hela vårt valprogram för Tingsryds kommun 2023-2026 – Trygghet och framtidstro i hela kommunen här >> , 7.9 MB.