web stats

Mer kvalitativ tid till utevistelse, rörelseträning, utflykter och andra värdefulla aktiviteter för omsorgstagarna

Vi i Alliansen vill kvalitetssäkra verksamheten för omsorgstagare med demens i daglig verksamhet.

Inga beslut är tagna. En utredning pågår som ser över flera olika områden för att den dagliga verksamheten ska bli så bra som möjligt för omsorgstagarna och ge mer utrymme för individuella behov. Måltiden är en viktig del av dagen men man vill nu pröva att ta en del av måltiden från köket på Solängen. Omsorgstagare som kan och vill delta i matlagningen har fortsatt möjlighet till detta genom att lägga upp maten och duka, baka, tillaga sallad med mera utifrån dagens önskemål. Detta innebär att personalen kan ge mer tid och uppmärksamhet åt omsorgstagarna vid utevistelse, rörelseträning, utflykter och andra värdefulla aktiviteter samt skapa en lugn och trygg miljö.

Birgitta Arvidsson (KD) ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Karin Olsson (M) vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Annika Hägg Johansson (C) ledamot vård- och omsorgsnämnden