web stats

Motion till Kommunfullmäktige:
Stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro över Mörrumsån i Ryd

Gångbro över mörrumsån

Friluftsliv är för många människor ett viktigt element i hälsa och livskvalitet. Det rörliga friluftslivets är en också en samhällsekonomisk tillgång vi måste värna och utveckla. I en landsbygdskommun såsom Tingsryds kommun är just tillgängligheten till skog, mark och vatten en av vår absolut främsta framgångsfaktor. Det är närheten till naturen som är vårt signum. Tingsryds kommun bör således satsa på åtgärder som förbättrar möjligheten till ett tryggt och aktivt friluftsliv.

 I Ryd finns det en förtjusande gångväg för friluftsliv som går från den södra delen av Ryd till den norra utmed Mörrumsån. I den norra delen finns broar som tar oss över till andra sidan av Mörrumsån och som ger möjlighet att fortsätta vidare upp mot Brorsmåla för att därefter komma ut vid Idekulla, vid södra delen av Ryd. Denna runda utgör en mycket populär runda för friluftsliv som utnyttjas av många. Det finns dock en hake. När man kommer till Idekulla måste man dessvärre ut i den tunga trafiken på väg 648 för att passera Mörrumsån in mot Ryd. Situationen för gångtrafikanter och cyklister på denna vägbro över Mörrumsån vid Idekulla är högst osäker och trafikfarlig.

Sedan länge har bl. a. Rydkampen drivit på för att få till en lösning med en gångbro vid sidan av denna vägbro i Idekulla. Turerna har varit många utan att det blivit någon lösning på problemet. Trafikverket har dessutom motsatt sig en lösning med att göra en gångbro i anslutning till befintlig vägbro, vilket annars hade varit en kostnadseffektiv lösning. Från Centerpartiets sida menar vi att detta är synd och skam och vill se en snar lösning för ett tryggare friluftsliv runt Mörrumsån i Ryd.

Centerpartiet yrkar således att
Tingsryds kommun projekterar en fristående gångbro över Mörrumsån för att skapa ett trafiksäkert och sammanhållet gångstråk runt Mörrumsån i Ryd.

 

Motion antagen vid Almundsryd- Urshults centeravdelning årsmöte den 29 januari 2017 och inlämnas genom:

Mikael Andersson,
Lennart Fohlin,
Ann-Christin Johansson