web stats

Skrivelse till kommunstyrelsen: En strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång

Växjö har en enorm utveckling och dragningskraft. Invånarantalet ökar stadigt. Vi ser en byggnation av bostäder som är störst i landet sett till befolkningen. Linnéuniversitetet har haft väldigt stor betydelse för Växjös och regionen i övrigt under de senaste årtiondena.

Centerpartiet i Väckelsång-Tingsås ser det som positivt att vi har ett starkt regioncentra nära oss vilket ökar möjligheten till både sysselsättning och högre utbildning även för våra innevånare i vår kommun.

Vi ser nu att Växjö kommun satsar på fler lägenheter och tomter för hus i Ingelstad för att minska trycket på Växjö stad. Man har insett att det tidsmässiga avståndet till Växjö är försumbart.

Väckelsång ligger bara tio minuter längre bort än vad Ingelstad gör. Med goda bussförbindelser når man Växjö stadskärna på en halvtimme.

Därför anser vi att Tingsryds kommun måste ta fram en strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång. Under 1990-talet fanns stora planer för bostadsbyggande i Väckelsång. Det som satte stopp då var lågkonjunkturen. Framförhållning är viktigt när det gäller bostadspolitiska beslut.

Under 1970-talet hade Tingsryds kommun en bostadsstrategi där man rabatterade tomter för husbyggnation. Vi ser flera åtgärder som måste vidtas för en ökad inflyttning till Väckelsång.

  1. Som första åtgärd bör de tomter som fortfarande står obebyggda rabatteras, där tomt- och anslutningskostnad reduceras till noll. Kostnaden för VA-utbyggnaden i Björkebergsområdet kan betecknas som avskriven för flera år sedan. Kommunen får in ett flertal nya abonnenter vilket ökar intäkterna. Det finns ett antal obebyggda tomter.

    Denna fråga väcktes för ca 20 år sedan men då hänvisades till att det juridiskt inte gick att göra på detta sätt. Man fick inte gynna någon kommuninvånare framför någon annan. Det krävs därför ett politiskt beslut för att detta ska kunna ske.

  2. Uppdatera byggplanerna från 1990-talet. I Väckelsång skall man kunna erbjudas såväl hyres- som bostadsrättslägenheter och tomter för enskilda hus.

  3. Tingsryds kommun måste lansera Väckelsång som ett boendealternativ med goda busskommunikationer och bra offentlig service, barnomsorg, skola och äldreomsorg. Eftersom Väckelsångs geografiska fördel är tilltalande borde man lansera ortens fördelar gentemot de som kan tänkas bosätta sig en bit ifrån Växjö.

  4. I Väckelsång finns det företag som behöver personal och därmed kan tillgången av bostad kan ofta vara avgörande för rekrytering.
    Vi anser att kommunstyrelsen omgående bör tillsätta en politiskt ledd arbetsgrupp för att ta fram en strategi för ökat bostadsbyggande i Väckelsång.

 

Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelning 2017-02-12

e.u.Sören Gabrielsson, sekreterare vid årsmötet

Skrivelsen antagen av ett enigt årsmöte i Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelning