web stats

Skrivelse till socialnämnden i Tingsryds kommun:
Extra ersättning till undersköterskor

Tingsryds kommun har under många år haft besvärligt med att få tag på sjuk­sköterskor under semesterperioden.

Under många år har sjuksköterskorna erbjudits att skjuta på sin semester. De har som kompensation för detta erbjudits en extra ersättning under de veckor man gått in och jobbat i semestertider.

Nyligen fick vi till oss att även undersköterskor är en bristvara. Vi står inför stora utmaningar framöver, inte minst under sommaren, när det gäller bemanning inom våra verksamheter.

Kanske har vi undersköterskor i vår verksamhet som skulle kunna tänka sig att skjuta på sin semester för en extra ersättning? På så vis skulle vi kunna få en kontinuitet i vår verksamhet under de tuffaste månaderna.

Vi i Centerpartiet föreslår därför att frågan om extra ersättning till undersköterskor för att skjuta på sin semester utreds. Vidare föreslår vi att det görs snabbt, då det snart är dags att lägga in om sin semester för 2017.

 

Cecilia Cato 2:e vice ordförande Socialnämnden ( C )