web stats

Gröna Kronobergs utveckling kräver god infrastruktur även i sydost

Vägar

Från Centerorganisationerna i Älmeboda och i hela Tingsryds kommun vill vi understryka att det är dags att bredda vägarna 122 och 120 i sydost kombinerat med ökad bärighet. Vi önskar med både invånare och näringsliv i ryggen ha med dessa i regionens närmaste planer. Här nedan finns argumenten.

I sydöstra Kronoberg, i Tingsryds kommun, och en liten bit in i Kalmar län är det sågverkstätt. I Blekinge och Skåne är det tvärtom. Mycket timmer och trävaror transporteras därför hit där sågverken finns t ex Bro Älmeboda, Linneryd, Långasjö i Emmaboda kommun och i Urshult. Men det finns även produktionsenheter längre österut i Kalmar län knutna till Linneryd, Torsås och Algutsboda. Oerhörda mängder timmer och trävaror rullar på vägarna 122 och 120. Samtidigt planeras för utbyggnad av Södra i Långasjö.

Produktionen har t ex vid JGA i Linneryd ökat från 100 000 kubikmeter per år före stormen Gudrun till 185 000 kubikmeter i budget 2017. Huvuddelen av transporterna går på nämnda vägar. Till JGA går 45 lastbilar med släp per dag och lika många går därifrån fem dagar per vecka, dvs 90 x 5 = 450 långtradare per vecka. Både ägaren Carl-Gustaf Andersson och inköpsansvarig Anders Petersson understryker behovet av god och säker infrastruktur för både företagens utveckling och invånarnas möjligheter att ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. I Tingsryds kommun finns ju heller ingen järnväg, så vägarna är våra pulsådror, säger Anders Petersson.

Lars Carlsson Trävaru AB i Bro Älmeboda är också mycket beroende av vägarna 120 och 122 för familjeföretagets transporter in och ut. VD Anders Carlsson där välkomnar självklart en breddning av vägarna gärna kombinerad med ökad bärighet. Det handlar om arbetstillfällen och skatteinkomster.

I Långasjö har Södra verksamhet både inom Timber och Wood. Platschef Magnus Algotsson är mycket medveten om de smala vägarna 120 och 122 som majoriteten av transporterna går på. Ca 300 timmerbilar med släp kör till sågverket per vecka och 150 långtradare per vecka lämnar Långasjö med trävaror av olika slag. Dessa har 10 cm mellan hjul och mittlinje respektive 10 cm mellan hjul och vägens sidolinje. Inte stor vingelmån. På ena sidan vägdiket och på andra mötande trafik. Samtidigt som lastbilarna blivit både bredare och längre.

Vida i Urshult har också stor verksamhet. VD Göran Fransson understryker behovet av breddning av väg 120. Till Vida går 175 timmerbilar med släp per vecka. Med trävaror ut går 110 långtradare. Bilarna går ju tur och retur vid samtliga produktionsenheter, så egentligen är det det dubbla. På väg 120 i västra kommun­delen sker ofta olyckor. Med tanke på all tung trafik på vägarna 122 och 120 oroar vi boende oss för olyckor.

Ovanstående handlar enbart om transporter inom skogsindustrin, men vi har ju annan tung trafik genom kommunen och genom Älmeboda socken. Polenfärjan i Karlskrona ger också lastbilstrafik på väg 122 – kortaste vägen norrut går via Rävemåla – Ingelstad. Dessa bilar är också utrustade med GPS och väljer väg.

Vi som bor och verkar i bygden behöver säkra vägar för både pendling, skolskjutsar och varuleveranser till och från lokala företag. Väg 122 har tidigare breddats fram till Linneryd, men på sträckan ner till gränsen mot Blekinge finns ingen vingelmån samtidigt som lastbilarna vuxit på bredden och längden. Väg 120 är en pulsåder i ost-västlig riktning med mycket tung trafik som ska till och från norra Blekinge, norra Skåne och Älmhult – Traryd, respektive Nybro - Kalmar. Där finns smala sträckor att göra säkrare i båda länen.

Vi som bor och verkar i bygden blir oerhört upprörda över noteringen hos Trafikverket om väg 122 att trafiken kan gå annan väg… Det är ju HÄR vi bor, jobbar och driver företag. Det är HÄR våra barn åker skolskjuts och HÄR kollektivtrafiken ska ta sig fram. Det är HÄR de gröna näringarna producerar liksom andra småföretag. På allvar menar väl inte Trafikverket att all denna trafik som går på väg 122 mellan Linneryd och Blekingegränsen ska köra många mils omvägar? Måste det ske dödsolyckor för att dessa vägar återigen ska hamna i Trafikverkets åtgärdsplan och prioriteras av Region Kronoberg? Vi finns och vi vill inget hellre än att bidra till Gröna Kronobergs förverkligande!

Skrivelse antagen vid årsstämman med Älmeboda Centerorganisationer 2017-02-26 samt vid årsstämman med Tingsrydskretsen av Centerpartiet 2017-02-28.