web stats

Skrivelse till kommunfullmäktige:

Cykelvårdsstation i Tingsryds kommun

Cykelvårdstation

Anna Johansson vill att det utreds vad en cykelvårdstation utmed Sydostleden skulle kosta.

Sydostleden är 27 mil lång mellan Växjö och Simirishamn och den passerar genom 9 kommuner och 3 landskap. Denna led som ska stärka och utveckla besöksnäringen i vår kommun.

Information om övernattningar, matställen och utflyktsmål längs leden är viktigt men jag kan se att det vid några ställen längs leden skulle behövas cykelvårdsstationer. Kan Tingsryds kommun vara först ut?

Jag vill att det tas fram kostnadsunderlag på vad en cykelvårdsstation skulle kosta i vår kommun. Var är den bäst att placera?


För Centerpartiet
Anna Johansson