web stats

Skrivelse till Kommunfullmäktige:

Inför musik på skolans toaletter

Skoltoalett

Att någon annan skulle höra när man gör sina behov leder till att man håller sig under dagen och detta skulle man kunna ”trolla” bort genom att ha högtalare med låg musik inne på toaletterna.

Med anledning av det fattade beslutet om avtal mellan Tingsryd kommun och STIM yrkar vi i Centerparitet att man utreder frågan om att införa musik på skolan toaletter. Vi önskar få ett kostnadsförslag på vad det skulle kosta att införa detta på högstadiet och gymnasieskolan i första hand. Faller det väl ut kan det bli aktuellt i alla grundskolor.

Vi ser att det är viktigt att barn och elevers vardag ska fungera.

Alldeles för många ungdomar håller sig under skoldagarna då man tycker att det är väldigt pinsamt att gå på toaletten i offentliga miljöer. Att någon annan skulle höra när man gör sina behov leder till att man håller sig under dagen och detta skulle man kunna ”trolla” bort genom att ha högtalare med låg musik inne på toaletterna.

Att hålla sig under en hel dag i skolan är inte bra för varken hälsan eller skolresultaten.


För Centerpartiet i Tingsryds kommun
Cecilia Cato
Anna Johansson