web stats

Hur jämlikt fördelar Tingsryds kommun fritids- och kulturstöd?

Interpellation till Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande

För några år sedan motionerade Centerpartiet om att införa gender budgeting, dvs gå igenom ekonomin med perspektiv kvinnor och män, tjejer och killar samt därefter budgetera mer jämställt inom alla områden. Denna motion fick svalt mottagande. Nu noterar vi med tillfredsställelse ett mer jämställt agerande inom försörjningsstöd. Att agera jämställt behöver inte betyda att saker kostar mer eller blir sämre. Snarare är det ett annat perspektiv som behöver släppas fram, och resultatet blir en mer attraktiv kommun. Ett område som är överskådligt är de olika stöd, sponsring, nedsättning av lokalhyra mm som ges inom kultur-och fritidssektorn. Alla vill vi ju att invånare och besökare ska uppleva en positiv fritid i Tingsryd. Jag vill därför gärna ha svar på följande.

  1. Hur fördelas kommunalt stöd inom kultur- och fritidssektorn när det gäller kvinnor och män, tjejer och killar? Obse,vera att allt ska med inkl rabatter och sponsring inom hela koncernen.
  2. Hur fördelar sig stöd till lokaler, arenor av olika slag när det gäller kön?
  3. Hur fördelar sig dessa stöd per deltagare i respektive verksamhet/förening?
  4. Hur är möjligheterna för killar och tjejer att boka tider i olika arenor?
  5. Vet Tingsryds kommun vad kommuninvånarna skulle vilja ägna sin fritid åt om de kunde välja fritt? Tjejer, killar och vuxna?
  6. Exempelvis kan det visa sig att tjejer gärna ägnar sig åt fritidsaktiviteter som erbjuds privat och inte inom föreningslivet. Hur möter kommunen detta?

/Britt-Louise Berndtsson