web stats
  • / Nyheter
  • / Politiska initiativ
  • / Motion till kommunfullmäktige: Angående möjlighet för personal på kommunala gruppboende att nyttja kommunens leasade bilar

Motion till kommunfullmäktige: Angående möjlighet för personal på kommunala gruppboende att nyttja kommunens leasade bilar

I Tingsryds kommun finns gruppboende för personer i olika åldrar och dessa har behov av utflykter  t.ex åka och fika, bada eller titta på någon match. Detta är spontana utflykter som inte går att boka  via serviceresor.

Här ser vi en möjlighet att nyttja befintliga leasade bilar. Det finns tillfällen under dygnet eller perioder när dessa inte används och då bör det finnas möjlighet för personalen på respektive boende att nyttja de leasade bilarna. Under semestertider och helger används tex inte bilarna inom kommunlednings- och samhällsbyggnads-förvaltningen i någon större omfattning.

Idag finns möjlighet att via Outlock boka bilarna men det vi vill är att det ska finnas möjlighet till spontana utflykter. Detta ska givetvis ske i samråd med respektive hemtjänstområde, men det ska finnas möjlighet för personalen på gruppboende att kunna nyttja kommunala leasade bilar för spontana utflykter när bilarna inte används för ordinarie verksamhet. Givetvis ska de boende betala kostnader för nyttjande av bilarna. Det som behövs är riktlinjer för detta.

Idag är det olika förutsättningar för dessa personer beroende om de bor på privata eller kommunala gruppbostäder. Vi anser att förutsättningarna ska vara lika oavsett boendet drivs i privat eller kommunal regi. Kommunen har i tidigare svar i ärendet hävdat att det inte går på grund av risk för överklagan från färdtjänstbolagen. Nu är inte detta frågan om arbetsresor eller andra planerade rutter. Det vi efterfrågar är för spontana resor som behövs för att öka välbefinnandet hos såväl de boende och för personalen.

Vi i Centerpartiet vill

  • att det ska vara möjligt för personalen på kommunala gruppboende att nyttja kommunala leasade bilar för spontana utflykter tillsammans med de boende.
  • att det tas fram riktlinjer för hur detta ska ske

För Centerpartiet:
Eva hagelberg

Kvadratisk logotyp