web stats
  • / Nyheter
  • / Politiska initiativ
  • / Motion till Kommunfullmäktige i Tingsryd: Revidera kommunens inköpspolicy inklusive riktlinjer/anvisningar

Motion till Kommunfullmäktige i Tingsryd: Revidera kommunens inköpspolicy inklusive
riktlinjer/anvisningar

Ar 2015 antog kommunfullmäktige en ny inköpspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar. Syftet med detta var på alla sätt gott - att göra upphandlingar enligt lagar och förordningar, att göra det på ett ordnat sätt och följa de avtal som finns samt konkurrensutsätta. Vidare att ta vissa hänsyn inom miljö, arbetsvillkor och sociala aspekter. Kort och gott ordning och reda, vilket i sin tur ger hushållning.

Denna policy gäller hela kommunkoncernen Vid verksamhetsbesök, kontakter med företagare och allmänhet i kommunen samt vid arbetsplatsträffar har det framkommit stark och befogad kritik. I riktlinjer och anvisningar finns moment som passar vissa förvaltningar i kommunen, men inte alla. Detta får ibland orimliga resultat inom bolag och tekniska verksamheter vad gäller att lägga arbetstid på att åka utanför kommunen för att hämta varor eller väntetider i akuta situationer. Samtidigt upprörs våra lokala leverantörer över att förlora kommunen som kund.

Som vi i Centerpartiet ser det behöver inköpspolicyn med riktlinjer och anvisningar verksamhetsanpassas för att på bästa sätt bli ett verkligt stöd vid upphandling. För att Tingsryds kommunkoncern ska underlätta för sina anställda i vardagen, hushålla med deras arbetstid och för att i högre grad än nu kunna handla via lokala företag föreslår Centerpartiet att en skyndsam revidering med verksamhetsanpassning görs av nuvarande inköpspolicy inklusive riktlinjer/ anvisningar, att förvaltningar och kommunala företag involveras i processen.

Kvadratisk logotyp

 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp:

Anna Johansson,
Cecilia Cato
Britt-louise Berndtsson
Lennart Fohlin