web stats
  • / Nyheter
  • / Politiska initiativ
  • / Motion till Kommunfullmäktige: Praktikplatser för nyanlända inom de kommunala verksamheterna

Motion till Kommunfullmäktige: Praktikplatser för nyanlända inom de kommunala verksamheterna

Det är svårt för nyanlända svenskar att komma ut i arbetslivet. Det kan ta upp till nio år innan de får ett jobb enligt statistik från SCB. På ett flertal orter i Sverige finns det samarbete mellan olika aktörer för att minska tiden det tar innan en nyanländ får ett arbete. Det kan vara samarbete mellan kommunen, kyrkan eller arbetsförmedlingen samt undervisning i svenska språket.

Det är svårt för nyanlända svenskar att komma ut i arbetslivet. Det kan ta upp till nio år innan de får ett jobb enligt statistik från SCB. På ett flertal orter i Sverige finns det samarbete mellan olika aktörer för att minska tiden det tar innan en nyanländ får ett arbete. Det kan vara samarbete mellan kommunen, kyrkan eller arbetsförmedlingen samt undervisning i svenska språket.

Detta är något vi tycker att Tingsryds kommun ska göra en satsning på. Vi har kommunala medel till integration, vi har integrationssamordnare och träffpunkter i Tingsryd, Ryd och Konga. Här är ytterligare en möjlighet för våra nya medborgare att komma in i samhället. Alla medborgare är viktiga eftersom vi vill bli fler invånare i kommunen.

Vårt förslag är att det skapas praktikplatser för nyanlända inom de kommunala verksamheterna där deltagarna varvar arbetspraktik med undervisning i svenska. De ska samtidigt få information om
praktiska regler för invånare i kommunen. Lämpligen sker detta genom ett samarbete mellan Tingsryds lärcenter, studieförbunden och olika kommunala verksamheter med integrationssamordnare som projektledare.

Målet är att minska tiden för nyanlända att komma ut iarbetslivet. Det är orimligt att det ska ta upp till nio år innan en nyanländ till Sverige kan få ett jobb.

Vi i Centerpartiet yrkar
att Tingsryds kommun ger våra nyanlända svenskar möjligheter till praktikplats inom de kommunala verksamheterna där deltagarna varvar arbetspraktik med undervisning i svenska.

 

För Centerpartiet:

Eva Hagelberg
Mikael Andersson