web stats

MOTION till Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun: Inför Internet vid våra särskilda och gruppboenden

Det är dags att kommunen ger våra boenden på servicehus och i gruppbostäder möjlighet till internetuppkoppling. Behovet är omfattande såväl från boende som besökande och anställda.

Dels är tillgång till en stabil Internetuppkoppling en grundläggande infrastruktur som alla behöver tillgång till. Det innefattar boende på kommunala hem, och gäller såväl unga som äldre. Här ingår naturligtvis de unga och vuxna som bor i kommunens gruppbostäder. Dels är tillgången till en modern och flexibel Internetaccess ett nödvändigt arbetsverktyg för kommunens personal för snabb och ständig tillgång till telefoni, planeringsverktyg, journalföring med mera.

Kostnaderna för denna investering har utretts tidigare för några år sedan. Med tiden kan möjligen kostnaderna förändrats, men framför allt har behovet blivit betydligt starkare, för att inte säga akut.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Centerpartiet att kommunfullmäktige beslutar

  • att våra särskilda boenden och gruppboenden får möjlighet till
    internet omgående
Kvadratisk logotyp

För Centerpartiet:
   Cecilia Cato
   Ann-Christine johansson