web stats

Motion till Kommunfullmäktige 2018-06-11:

Gör Örmoskolan till en F-6-skola

När Tingsryds kommun år 2013 beslutade om grundskoleorganisationen i östra kommundelen yrkade vi i Centerpartiet på att Örmoskolan i Konga skulle vara en 1-6-skola. Vi såg detta som en möjlighet för Tingsryds kommun att tillsammans med föräldraföreningar, sockenråd och företagarföreningar stärka kommunens attraktivitet i den östra kommundelen. Vi blev dessvärre vid detta tillfälle nedröstade i våra yrkande vilket vi djupt beklagar. Därför är det extra glädjande att läsa om det engagemang som föräldrar i Konga uppvisar genom att i Smålandsposten den 2 juni vädja till oss politiker om att göra Örmoskolan till en F-6-skola. Det är ett engagemang som berör och som gör oss extra stolta över våra härliga kommunmedborgare.

Vi i Centerpartiet menar att som politiker måste vi lyssna på våra medborgare och noggrant värdera de förslag som medborgarna kommer med. Att göra Örmoskolan till en F-6-skola är ett klokt och bra förslag. Verksamheten vid Örmoskolan är väl fungerande med en fantastisk bra pedagogisk verksamhet. Inte minst gäller detta Örmoskolans mottagande av nyanlända, som snabbt kommer in i skolan utan att behöva passera någon förberedelseklass. Detta är bra integrationsarbete på riktigt.

I tider när vi är trångbodda på i princip alla kommunens skolor är det viktigt att på bästa sätt nyttja de befintliga skollokaler som finns tillgängliga i kommunen. I detta utgör definitivt Örmoskolan en resurs varför vi bör ompröva kommunens tidigare beslut och omvandla Örmoskolan till en F-6-skola. Lämpligen görs detta etappvis där vi utökar med ett år i sänder under tre års tid.

Vi i Centerpartiet yrkar således

att Tingsryds kommun beslutar att omvandla Örmoskolan till en F-6-skola och att genomföra 

detta etappvis där vi utökar med ett år i sänder tills vi har en F-6-skola i Konga.

 

För Centerpartiet

Anna Johansson och Mikael Andersson

 

Nytt ledarskap för Tingsryd