web stats
  • / Marie-Louise Hilmersson

Marie-Louise Hilmersson

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Ledamot i Älmeboda Centerpartiavdelning

 

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Ersättare i kommunstyrelsen
2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Ersättare i Tingsryds industristiftelse

Ersättare i Tingsryds utvecklingsaktiebolag, TUFAB

Ledamot i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK