web stats
  • / Mats Wembo

Mats Wembo

Förtroendeuppdrag inom Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Sekreterare i kretsstyrelsen

Kassör i Väckelsång/Tingsås Centerpartiavdelning

 

Ledamot i Kommunfullmäktige

Ersättare i miljö- och byggnämnden

Ledamot i Tingsryds energi AB, TEAB

Ersättare i Wexnet AB

Ersättare i överförmyndarnämnden

 

Kontakta Mats Wembo

Kontakta Mats

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....