Fokus på skogsnäringen i Uppvidinge

Samling i Uppvidingeskogen, där från vänster Harald Säll, Viktoria Birgersson, Thorsten Zaar, Eskil Erlandsson, Åke Carlson och Bengt-Göran Birgersson informerade om aktuella frågeställningar inom skogspolitiken.


Skogsnäringen betyder mycket för Uppvidinge. Dels för att kommunen har ett stort eget skogsbestånd men inte minst för att cirka 700 privata skogsägare i kommunen vardera har ett skogsbestånd på minst 100 hektar.

Därför ordnade Åseda Centeravdelning måndagen den 6 augusti dels en pressträff vid Hovgård i Älghult följt av ett kvällsmöte i Åseda Folkets Park. Här fick Eskil Erlandsson, talesperson för centerpartiet inom skogspolitiken att tillsammans med Harald Säll, lektor vid Linnéuniversitetet, belysa problematiken kring ägandefrågor, skogsskötsel, vår skogsmiljö och vad skogen ska användas till.

Eskil Erlandsson riktade stark kritik mot den nuvarande regeringens sätt att bedriva skogspolitik.

-Regeringen tillåter myndigheter att beröva skogsägare att bruka sin skog.En ny Allians-regering måste ge instruktioner till såväl länsstyrelse, skogsstyrelse och naturvårdsverket att ändra sin inriktning. Ett exempel är den felaktiga tillämpningen av artskyddsförordningen, ett annat exempel är beslutet att genomföra en landsomfattande nyckelbiotopsinventering trots att det saknas en rättssäker metod för detta, sa Eskil Erlandsson.

Thorsten Zaar,skogsförvaltare i Uppvidinge kommun, påvisade efekterna av hur man som skogsägare kan drabbas om man har en spelplats för tjäder i sin skog.

-Det finns cirka 200 spelplatser för tjäder i Uppvidinge. Eftersom en enda spelplats omfattar cirka 300 hektar innebär det att länsstyrelsen enbart i vår kommun har grava synpunkter på skötseln av totalt cirka 20000 hektar skog. Man får inte röra skogen kring en spelplats för tjäder, sa Thorsten Zaar.

Kvällsmötet i Åseda Folkets Park samlade 70-talet personer. Ett lyckat arrangemang, som gav bra och relevant information kring de aktuella frågeställningarna inom skogspolitiken.