Växjö
Centerpartiet lokalt
  • / Eva Johansson

Eva Johansson


Nu händer det saker i Kalvsvik!

Nu har vi gått in i ett nytt årtionde och skriver 2020. Ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter.

Ett glädjande besked har kommit i dagarna från regeringen. Vällfärdspengar till kommuner och regioner. Dessa pengar kommer väl till pass i vårt kommande budgetarbete.

Det händer saker i den lilla men så aktiva byn Kalvsvik. På lördag invigs deras nya tillbygge i bygdegården. Invånarna har satsat stort på barn och ungdomar. En träffpunkt som förhoppningsvis gör at ungdomarna stannar kvar i byn. Ett stort engagemang och tålamod ger en levande landsbygd. Bara att gratulera. Växjö kommun har givetvis hjälpt till och likaså Boverket.

Centerpartiet har lämnat in en motion om ”Grön stadsby”. Det är Andreas Håkansson, Anders Haggren och Gunnar Petersson som står bakom motionen. När motionen togs i Kommunstyrelsen valde oppositionen att bifalla motionen. Vi i blågröna valde att besvara motionen och ge ett tilläggsuppdrag. En bra motion förtjänar att man tittar lite extra på hur det ska genomföras. Vi vill tydligare definiera vad som skulle kunna ingå i begreppet Grön Stadsby för att se hur och var det ska kunna tillämpas framöver.

En fråga som engagerar våra kommuninvånare är maten. Flera medborgarförslag och många insändare, en del med missufattningar som vi rättat till men också många kloka synpunkter. Allt från kött, vego, ekologiskt och valmöjligheter. Ja åsikterna är många och blandade. Kul med invånare som är kreativa och som vill diskutera.

När det gäller utredningen om simhallen är den ytterligare fördröjd och kommer förmodligen tidigast i april. Det får ta den tid det tar, huvudsaken är att vi får svar på våra frågor så att det kan bli ett bra beslut. Platsen är fortfarande på den ”gamla stället” alltså där den ligger nu.

Eva Johansson (C)
Kommunalråd i Växjö