Yvonne Ekaremål


Ekna, Tjureda

Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i Växjöbostäder AB, ledamot i valnämnd- och överförmyndarnämnd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.