• / Nyheter
  • / Centerpartiet informerade i Sandsbro

Centerpartiet informerade i Sandsbro

Jörgen Stéen, centerföreträdare i styrelsen för Vidingehem


Fem ledande centerpolitiker var på plats när centerpartiet i Växjö ordnade ett informationsmöte i Sandsbros församlingshem tisdagen den 29 maj.

Sedan föreningens ordförande Ingvar Karlsson hälsat panelen och de 10-talet åhörarna välkomna inledde kommunalrådet Per Schöldberg mötet med att presentera den blå-gröna alliansens budgetförslag för 2019, som behandlas av kommunfullmäktige i juni.

Sven Johansson redogjorde i generella termer för arbetet inom äldreomsorgen samt för det planerade trygghets- och seniorboendet som är på gång i Sandsbro.

Sedan Margareta Jonsson redogjort för de stora lokalbehoven i Växjös skolor - fram till 2025 beräknas antalet elever öka med 3 000 - kom också frågor om skolan i Sandsbro, som härjades av brand på nyåret 2017 och som fortfarande saknar en gymnastiksal.

Det har tagit lång tid att få igång skolan efter branden. Och beträffande den nedbrunna gymnastiksalen ska den enligt planerna ersättas av en permanent fullskalig idrottshall utan läktare, sa Margareta Jonsson.

Jörgen Stéen, ledamot i styrelsen för Vidingehem, berättade om det seniorboende som det kommunala bostadsbolaget ska bygga och Kjell Gustavsson informerade dels om arbetet i Gårdsby församling samt även om vad som sker i Region Kronoberg.