Avslaget augustimöte i kommunfullmäktige

Även om en allmänpolitisk debatt fanns på agendan präglades inte Växjö kommunfullmäktiges möte tisdagen den 28 augusti - det sista mötet före valet- av några längre meningsutbyten.

En anledning var förstås att antalet beslutsärenden dels var begränsat och heller inte var av den digniteten att det inbjöd till debatt.

Det innebar att centerpartiets kommunalråd Per Schöldberg i sitt 5-minutersinlägg kunde fokusera på nästa mandatperiod och vikten av att satsa på landsbygden och de större tätorterna utanför Växjö.

–Det blir ännu viktigare eftersom Växjö ska delta i tävlingen om Sveriges bästa landsbygdskommun 2021. Det blir en utmaning som kräver att vi måste utveckla både jobb, bostäder och skola för att ta hem segern.

Som ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott fick Per Schöldberg också dela ut pris till Årets arbetsplats i Växjö kommun 2017 som gick till Familjefrid Kronoberg i förvaltningen arbete och välfärd. Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande behandlingsverksamhet med huvuduppdrag att arbeta med våld i nära relationer och är enligt kriterierna ett utmärkt exempel på en arbetsplats präglad av ett positivt arbetsklimat som främjar delaktighet, engagemang och utveckling.

Dessutom hade fullmäktigeordföranden Bo Frank (m) instiftat ett nytt pris, Borgmästarmedaljen, som enligt kriterierna ska delas ut till en förtjänt medborgare i Växjö kommun. Den första utmärkelsen gick till krögaren Mohammed Al Wali, som tillsammans med sin partner Eva Tillström driver 4 Krogar vid Växjösjön.