Per Schöldberg lämnar Kommunalrådsposten

Jag tillträdde som Kommunalråd i februari 2012. Det innebär att när mandatperioden går har jag suttit på posten i nästan 7 år. Inför det nyligen genomförda valet nominerades jag till partiets förstaplats på riksdagslistan.

Mot bakgrund av att mitt fokus legat på rikspolitiken och att jag därmed tog några steg tillbaka på Centerpartiets kommunlista så har jag efter valet funderat en hel del över nästa mandatperiod. Jag har meddelat fullmäktigegruppen att jag inte kandiderar som kommunalråd. 7 år är en ganska lång tid och ett val är en lämplig brytpunkt för att göra en förändring. Politiska uppdrag är inga jobb, utan just uppdrag, och Jag känner helt enkelt att det är rätt tidpunkt att gå vidare.

Jag kommer under hösten avsluta min funktion som kommunalråd och samtidigt planera för andra uppdrag. Inget är ännu bestämt, men det finns tid för att titta på olika handlingsalternativ.

Redan nu måste förberedelserna för Centerpartiets valrörelse 2022 dra igång. Jag vill därför lämna plats för nya krafter som genom Centerpartiet är beredda att arbeta för Växjö kommuns utveckling.

Det har varit en fantastisk tid där det hänt väldigt mycket i Växjö. Det har varit ett privilegium att företräda Växjö i olika sammanhang och jag har gjort det efter bästa förmåga.

Jag vill tacka Centerpartiet i Växjö för att jag fick chansen och alla de i Växjö kommun jag arbetat tillsammans med, inte minst övriga kommunalråd.

Beslutet har skett i god dialog med Centerpartiets fullmäktigegrupp. Jag kommer att ha kvar min plats i kommunfullmäktige.

Växjö 2018-09-23

Per Schöldberg

Uttalande av Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp:

"Med anledning av att Per Schöldberg inte kandiderar till kommunalrådsposten har Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp beslutat att enhälligt ställa sig bakom Eva Johansson som nytt kommunalråd i Växjö kommun.”