Högt i tak på eftervalsmöte med fullmäktigegruppen

Många synpunkter framfördes.

När 30-talet centermedlemmar på inbjudan från partiets kommunfullmäktigegrupp måndagen den 1 oktober kom till Växjö Fria Gymnasium i Icon-byggnaden för att ventilera hur partiet ska agera både i nutid och fram till valet 2022.

Mötesledaren Eva Johansson presenterade ett par nyheter. Andreas Olsson tar över efter Eva som gruppledare i den nya kommunfullmäktigegruppen. Dessutom har den blå-gröna majoriteten bestämt att man i den nya politiska organisationen ska inneha såväl ordförandeposten som förste vice ordförandeposten i såväl kommunstyrelse som nämnder medan oppositionens företrädare ska inneha posten som andre vice ordförande.

–När ordföranden av skilda anledningar inte kan delta i ett möte har oppositionsföreträdaren tagit över. Det har inte varit helt lyckat och därför gör vi nu den här förändringen, säger Eva Johansson.

Angående centerguppens politiska prioriteringar i förhandlingarna med de övriga blå-gröna partierna framhöll Eva Johansson att Centerpartiet så här långt har fått igenom i princip allt som man gick till val på i Växjö.

Nu väntar förhandlingar mellan partierna om fördelningen av de politiska uppdragen. Eftersom Centerpartiet tappade ett mandat i kommunvalet blir det tufft att få samma utdelning som efter valet 2014.

Från mötesdeltagarna framfördes bland annat krav på bättre gruppmöten med mer politiska diskussionen, en kommunikationsplan fram till nästa val och en mer öppen diskussion om aktuella frågor som kommunhus och simhall.

–Vi ska ha högt i tak i Centerpartiet. Det är viktigt att medlemmarnas synpunkter kommer fram och påverkar hur vi ska agera i kommunfullmäktige och de kommunala nämnderna, säger Eva Johansson.