Blå-grön regering med centerprofil i Växjö

Glada förhandlare efter den blå-gröna regeringsförklaringen i VäxjöDet blir en blå-grön regering som styr Växjö kommun även under de kommande fyra åren.

Vid en presskonferens onsdagen den 10 oktober kunde kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (m) glatt konstatera att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Krist-Demokraterna och Miljöpartiet är överens om den politik som ytterligare ska befästa Växjös profil som regioncentrum och Europas grönaste stad.

Förhandlingarna har pågått sedan någon vecka efter valet och centerpartiets företrädare Eva Johansson och Andreas Olsson är nöjda med utfallet:

–Vi har fått gehör för våra huvudprioriteringar. Det innebär mycket fokus på landsbygden där vi vill se fler villatomter och lägenheter i hela kommunen samt mindre skolenheter, särskild på de lägre stadierna, samt bevara och satsa på landsbygdsskolorna, säger Eva Johansson.

En fungerande trafiksituation i hela kommunen är ett annat centerkrav som också ingår i det blå-gröna programmet.

–Vi vill utveckla Växjö som en modern cykelstad med fler snabbcykelvägar och säkrare cykelvägar. Samtidigt behöver många ta bilen och därför är det viktigt att enkelt hitta en parkering utan att köra omkring och leta. Vi har prioriterat byggandet av parkeringshus samt pendlarparkeringar och det ingår nu i regeringsprogrammet, säger Andreas Olsson.

På presskonferensen presenterade också Anna Tenje fördelningen av platser i de kommunala nämnderna.

Där sker en förändring - de blå-gröna kommer efter årsskiftet att inneha såväl ordförande-, som förste vice ordförande-platserna i såväl kommunstyrelse som nämnder medan oppositionen tar hand om andre vice ordförande-platserna.

Sammantaget kommer centerpartiet att inneha en ordinarie och en ersättare i samtliga kommunala nämnder.

I kommunstyrelsen blir centerpartiets representant förste vice ordförande.

Dessutom behåller centerpartiet ordförandeposten i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott och skiftar ett ordförandeuppdrag från Växjöbostäder till Vidingehem.

–Nu ska vi noggrant gå igenom hur uppdragen ska fördelas innan vi tar ett beslut på Växjökretsens höststämma den 8 november, säger Eva Johansson.