Blå-grönt visionsprogram på agendan

Den blå-gröna majoritetens visionsprogram för Växjö kommun 2018-2022 var på agendan

när Centerpartiets kommungrupp måndagen den 5 november bjöd in til möte i Växjö FriaGymnasiums lokaler i Icon-byggnaden.

Det blev ett mycket bra möte, där grupp- och mötesledaren Andreas Olsson fick ta emot många synpunkter - merparten klart positiva - från de 23 som var på plats.

Även om skrivningarna i programmet i många stycken är allmänt hållna visade jämförelsen med Centerpartiets lokala valprogram att vi i hög grad har fått gehör för våra synpunkter.

Under andra delen av mötet diskuterades aktuella kommunala frågor med Eva Johansson som föredragande.

Dessutom informerade Andreas Håkansson om Växjökretsens höstmöte i Skogslyckans församlingshem torsdagen den 8 november, då bland annat tillsättningarna av poster till Växjö kommun ska fastst