Ingvar leder Växjö Centerpartiavdelning

När Växjö Centerpartiavdelning höll sitt årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler med Andreas Håkansson som mötesordförande fick Ingvar Karlsson förnyat förtroende som ordförande

Även Claes Bromander, Tina Sturesson, Stig Bengtson och Seth Jonsson stannar i styrelsen. Mötet valde också in nya ledamöterna Melinda Prick och Ann-Christin Norlander.

Under 2018 fick föreningen 7 nya medlemmar vilket innebär att avdelningen vid utgången av året hade totalt 84 medlemmar. Ekonomin är fortsatt god och ger möjligheter att driva en verksamhet som skapar förutsättningar för ett bättre kommunval 2022.

Även Centerkvinnorna i Växjö höll sitt årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och valde Eivor Karlsson att som ordförande leda verksamheten även under 2019.

Som avslutning fick mötesdeltagarna lyssna till regionrådet Sven Sunesson som gav aktuell information, bl a om planerna på ett nytt sjukhus i Växjö samt Andreas Håkansson, som informerade om aktuella politiska frågor i Växjö kommun.