Nu är våra förtroendevalda snart i full gång

En månad av den nya mandatperioden har nu gått och arbetet i de nya nämnderna och styrelserna är snart i full gång

Nytt för denna mandatperioden är att fullmäktigegruppen träffas varje måndag och ser till att vara uppdaterade på vad som är på gång i de kommunledande organen.

Redan nu arbetas det för fullt med olika frågor.

Trygghetsbostäder: Både omsorgen med Maggan Jonsson och Majja Almqvist samt Vidingehem med Anders Bengtsson arbetar för att vi äntligen ska få igång arbetet med trygghetsbostäder. De gör det med tydlig C-profil och föreslår att kommunen ska börja arbetet på orterna utanför centralorten Växjö.

Studie och yrkesvägledning: Tomas Johansson och Tina Sturesson har tagit initiativ för insändare om vikten av god studie och yrkesvägledning i samband med val till gymnasiet.


Kommande arbetsgrupper

Mat: Måltidsorganisationen ska ses över och Eva Johansson vill få hjälp med inspel för att lyfta vad som är en av partiets viktigaste frågor - Maten.

Trafik: Under hela hösten och framåt har trafiken varit en het fråga. Nu ska transportplanen revideras och med Claes Bromander i ledningen ska vi ha en arbetsgrupp som tittar närmare på vad centerpartiet har för inspel. Trafikplaneringschefen Per-Olof Löfberg kommer på gruppmötet den 11/2 och informerar om kommunens arbete med trafikfrågorna.

Översiktsplan: Växjö kommun ska ta fram en ny översiktsplan som är ett viktigt verktyg för ett långsiktig styrning av i vilken riktning kommunen ska utvecklas. För att vi ska vara redo och tydligt visa på vårt partis önskemål för hur hela Växjö kommun ska utvecklas ska en arbetsgrupp under ledning av Andreas Håkansson titta djupare på frågorna kring översiktsplanen.

Andreas Olsson

Gruppledare Centerpartiet

Ersättare Kommunstyrelsen

Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Mobil nr 0733564553

andreas.olsson@vaxjo.se