Viktig information om svårt omsorgsbeslut

Igår, den 6 februari, fattades ett stort och svårt beslut i omsorgsnämnden

då vi beslutade att omvandla Evelid till ett boende med samlade tillfälliga platser för att samtidigt lägga ner Ingelshov i Ingelstad. Ett svårt beslut med tanke på att det berör äldre människor på Evelid som måste flytta. Den blågröna gruppen var överens och Centerpartiet fick utöver förslaget till beslut med en extra att-sats. Förändringen ska ske med hänsyn tagen till varje individs hälsa och välbefinnande. Dessutom såg vi till att tidsplanen reviderades till att inte ske omedelbart. Vi har tillit till att omsorgsförvaltningen löser detta på bästa sätt för samtligar då vana från liknande omställningar finns.

Alla är välkomna till gruppmötet den 11/2 klockan 17:30 på Växjö fria gymnasium, ICON-huset för att få en mer ingående information.

Margareta Jonsson och Majja Almqvist