Nya tag för trygghetsboende

Redan 2018 var frågan om trygghetsboende i kommunens kransorter uppe för diskussion

Detta efter en skrivelse från blågöna gruppen iomsorgsnämnden. Centerpartiet tycker att det är dags att nu få fart på frågan igen trots att vi vet att arbete påbörjats.

I Växjö stad pågår rivning av Hovslund där APP planerar för bland annat trygghetsboende. På Hovshaga planerar Sterners stenhus för ett bygge med trygghetsboende och där kommunhuset ligger idag har Växjöbostäder meddelat att det bland annat ska byggas trygghetsboende.

Centerpartiet anser att Växjö kommun borde prioritera att orter utanför Växjö stad kan vara först ut med kommunala trygghetsbostäder.

Möjligheten finns att tillsammans, Vidingehem och Omsorgsnämnden börja med en förändring av E-huset vid Kvarngården i Ingelstad. Ett trygghetsboende där är en början då det är möjligt med en snabb ombyggnad.

Backsvalan i Rottne och Lyckanshöjd i Lammhult kan efter hand hänvisas till personer över 70år i form av trygghetsboende/seniorboende. Då ingen hyresgäst kan omplaceras kommer det att ta tid. (Dock inte längre tid än att planera och bygga nytt om det ens är möjligt.) Att kunna bo kvar där man levt sitt aktiva liv bland släkt, vänner och bekanta är värdefullt och får aldrig underskattas.

Under tiden det tar att ”byta hyresgäster” kan de gemensamhetslokaler som finns i husen alternativt annan lämplig lokal i närheten användas för att bryta äldres ensamhet. Både för de som bor i huset och för de som bor i närheten.

Förutsättningen att få del av ett trygghetsboende/seniorboende är att man står i bostadskön med anmält önskemål och är beredd att tacka ja när man erbjuds lägenhet. Ingen lägenhet kan stå tom vilket innebär att annan än äldre sökande erbjuds lägenheten.

Vad vi beskriver som trygghetsboende/seniorboende bortsett från E-huset innebär att man till en början bor nära andra äldre personer. Att det finns närhet till gemensamhetslokal och service.

Vår tilltro till att äldre kan innebär en förhoppning att man hjälps åt att skapa en trivsam boendemiljö och gemenskap.

Anders Bengtsson (c) Ordförande Vidingehem
Margareta Jonsson (c) Ledamot i omsorgsnämnden
Majja Almqvist (c) Ersättare i omsorgsnämnden