Trafikplanering och omsorgsbeslut på kretsmötet

Växjö kommuns trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg var gäst när Växjö centerkrets höll sitt årsmöte i Växjö Fria Gymnasium måndagen den 11 februari

26 medlemmar var på plats fr att lyssna till den mycket informationsrika presentation som Per-Olof Löfberg föredrog under drygt en timme.

Där visade han med statistik och trafikkurvor att Växjö måste bygga ut sitt lokala busstrafiknät samt satsa ännu mera på att underlätta för cyklister och gående att ta sig fram i centrum.

–Om vi inte gör någonting kommer Växjös centrala gator att på sikt bli igenkorkade av bilar. Eftersom vi inom ett antal år kommer att ha 100 000 invånare i kommunen ökar trafiken för varje år. Då är det viktigt att de som bor i staden kan ställa sina bilar så att alla de som bor utanför tätorten kan ta bilen in till Växjö, sa Per-Olof Löfberg.

Han fick många frågor om allt från hur Växjöborna uppför sig i trafiken till bristen på parkeringsplatser. Där planerar nu kommunen för en rejäl utökning genom det parkeringshus med plats för 800 bilar som ingår i detaljplanen för kvarteret Fabriken bakom Polishuset.

–Men generellt finns det alltid lediga parkeringsplatser i centrala Växjö. I genomsnitt används 70 procent av de tillgängliga platserna, sa Per-Olof Löfberg.

Efter fikapausen var det genomgång av det kontroversiella beslutet i Växjö kommuns omsorgsnämnd att minska antalet platser för särskilt boende på Evelid och lägga ned Ingelshov i Ingelstad, vilket innebär att 20 jobb försvinner.

–På sikt är det ett bra beslut. Och vi är glada över att vi fick gehör för att beslut om varje flytt ska tas med hänsyn till varje berörd persons hälsa och välbefinnande samt att tidsplanen reviderades till att inte ske omedelbart, sa Margareta Jonsson, som tillsammans med Majja Almqvist hade en bra föredragning av beslutet.