Kommungruppen fick veta mer om nya översiktsplanen

Växjös nya översiktsplan stod på agendan när Rebecka Martinsson från kommunledningskontoret gästade gruppmötet i Icon-huset måndagen den 4 mars

Här fick 20-talet närvarande lyssna till en mycket bra föredragning av Rebecka om den översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 och är tänkt att antas av kommunfullmäktige under första delen av 2020.

–Vår nuvarande översiktsplan antogs redan 1991 och känns gammal. Den nya planen ska skapa en bild av hur Växjö kommun ska utvecklas. Vi har fokus på tre ben, Teleborg, Tofta sjöstad och Bäckaslövfältet är områden som kommer att utvecklas. I förlängningen ser vi ända fram till 2050 då vi räknar med att Växjö kommun har 135 000 invånare och själva staden cirka 100 000 invånare. Det är stora utmaningar som ligger framför oss, sa Rebecka Martinsson.

Nu ska förslaget till översiktsplan ut på remiss till samtliga partier i kommunfullmäktige. Centerkretsen i Växjö har redan skapat en grupp som under ledning av Andreas Håkansson ska diskutera och ta fram förslag som partiet vill implementera när översiktsplanen ska antas.

Efter fikapausen vidtog en genomgång av dagsaktuella politiska frågor där flera talare framhöll betydelsen av att centerpartiet profilerar och markerar sin åsikt när de avgörande besluten ska tas.