Simhallsfrågan engagerar Centergruppen

Christer Carlsson, till vänster och Tomas Ekelius, presenterade utredningen i i simhallsfrågan på kommungruppens möte.


En ny simhall - och i så fall - var ska den ligga?

Den frågan har Växjöborna stött och blött ända sedan 2012.

På kommungruppens möte i Växjö Fria Gymnasium måndagen den 8 april presenterade Christer Carlsson, vd för Vöfab, och Tomas Ekelius, chef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning, de föreliggande alternativen.

Ett alternativ placerar simhallen på den nuvarande tomten vid Växjösjön, ett andra alternativ gäller Bäckaslövområdet och ett tredje alternativ är Vaktvägen vid Arenastaden.

–Vi kan konstatera att alternativet vid Växjösjön kommer att innebära verksamhetsstörningar. Därmed blir det också svårt att uppfylla de lagliga kraven på att kommunen ska ordna simundervisning för eleverna eftersom det inte går att pendla till någon annan ort för att göra detta, sa Christer Carlsson.

Både Christer Carlsson och Tomas Ekelius poängterade att utredningarna inte har fokuserat på att förorda vilket alternativ som kommunen ska satsa på.

Här ligger den preliminära kostnaden allt ifrån 525 miljoner kronor för en simhall vid Vaktvägen till drygt 700 miljoner kronor för en simhall vid Växjösjön. Vilket skulle innebär att kostnaderna för att driva en ny hall skulle öka från nuvarande 19 miljoner kronor/år till som mest 61 miljoner kronor/år.

Det blev många frågor till Carlsson/Ekelius från de 23 närvarande på mötet.

Flera efterfrågade ytterligare alternativ för placeringen, andra uppmanade utredarna att titta på hur man bygger simhallar i exempelvis Danmark och Tyskland där totalsumman slutar på ett betydligt lägre belopp.

–Vi tar med oss alla synpunkter i vårt fortsatta arbete, lovade Christer Carlsson och Tomas Ekelius.

När Växjös politiker sätter ned foten och bestämmer sig i simhallsfrågan står skrivet i stjärnorna.

Om beslutet blir positivt är vi en bra bit in på 2020-talet innan Växjöborna kan ta sig ett dopp i den nya hallen.