• / Nyheter
  • / Ytterligare underlag krävs innan simhallsbeslut

Ytterligare underlag krävs innan simhallsbeslut


Centerpartiet anser att en ny simhall behöver byggas i Växjö, men vi ser att underlaget ytterligare behöver bearbetas. Dagens frågetecken är idag för många och vi menar att frågan vidare behöver utredas för att vi ska kunna ta ett beslut.

-”Centerpartiet vill att en ny simhall ska fokusera på att innehållet av faciliteter ska vara attraktiva och funktionella för barn och ungdomar. En kommun har skyldighet att anordna simundervisning inom ramen för idrottsämnet i våra skolor, en undervisning som måste kunna fortgå under hela byggprocessen oavsett var en ny simhall byggs. Föreningslivet är en annan viktig målgrupp som vi måste ta största möjliga hänsyn till, där inskränkningar i de olika verksamheterna ska vara så liten som möjlig”, säger Eva Johansson, kommunalråd.

-”Vår vision för en ny simhall är att den ska utformas med modern teknik vad gäller byggnation, badanläggning, miljökrav och energibehov. För centerpartiet är det viktigt att simhallen innehåller miljö- och energismarta löningar, gärna på innovativa sätt. Detta skulle ge Växjö en hållbar anläggning, både miljömässigt och ekonomiskt, för lång tid framåt”, säger Andreas Olsson, gruppledare.

Centerpartiet anser därför att utredningen måste kompletteras för att kunna bli ett fullgott underlag för beslut. Av det skälet kommer vi just nu att fokusera på vad en ny simhall ska innehålla. Därefter, när vi har en utredning som minskar antalet frågetecken, diskuterar vi den geografiska platsen.