Kommunfullmäktige röstade om årsredovisningen

Det hör inte till vanligheterna att Växjökommunfullmäktige voterar om kommunens årsredovisning.

Men sedan Eva Johansson (c) yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag ansåg Gunnar Storbjörk (s) att det var fel av majoriteten att redovisa de anslag som inte förbrukats till förbättringar inom kommunen som plusposter i redovisningen för 2018.

–Vi tycker att de anslagen skulle ha lyfts bort i redovisningen, sa Gunnar Storbjörk.

Men så blev det alltså inte. Den blå-gröna Alliansen vann omröstningen med 36-25 och fick därmed igenom sin version av årsredovisningen.

Mer intressant var då kommunstyrelseordföranden Anna Tenjes (m) redovisning av kommunhus-och stationsbygget.

Där pekar prognoserna mot att totalkostnaden ökar från 713 till 778 miljoner kronor. En ny fasad kostar 30 miljoner kronor, en utökad källare inkluderande ett garage 10,5 miljoner kronor samt ökade parkeringsköp enligt dagens parkeringsnorm ytterligare 13,5 miljoner kronor.

–Men det finns goda möjligheter att jobba hem kostnadsökningarna samt hämta in inkomstökningar. Det här är bara en prognos men givetvis ska vi följa upp detta mycket noggrant,saAnna Tenje, som också meddelade att kommunen den 17 april lämnade in en ny bygglovsansökan för kommunhuset som byggnadsnämnden ska behandla på sitt nästa sammanträde.