Simhallsdebatt i kommunfullmäktige

Det blev en lång debatt om placeringen av Växjös nya simhall när Växjö kommunfullmäktige sammanträdde i Utvandrarnas Hus tisdagen den 21 maj.

Tre medborgarförslag presenterades och samtliga förordade att simhallen även i fortsättningen finns på sin nuvarande plats i Vöxjösjön.

Det ville även kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (m) som också meddelade att ett ”skarpt” förslag till ny simhall kommer att presenteras av den blå-gröna majoriteten när EU-valet är genomfört.

Då överraskade socialdemokraterna med att presentera ett yrkande där kommunalrådet Malin Lauber ville tillsätta en arbetsgrupp med representanter från såväl majoritet som opposition som skulle ”koka ned” de befintliga utredningsförslagen till ett.

Yrkandet föll med 41-19 men kommer att bli aktuellt på nytt eftersom yrkandet även blir ett ärende för kommunstyrelsen.

Ett annat medborgarförslag presenterades av Rudolf Sillén som ville installera solceller på alla nybyggda villor, hyreshus och industrifastigheter i Växjö kommun.

Fullmäktige antog ett yrkande från Andreas Olsson (c) där förslaget bevaras med att Växjö kommunkoncern redan idag aktivt arbetar med att sprida information om solceller både till privatpersoner och företag samt utreder vilka möjligheter so finns med att utöka med fler solcellsanläggningar. Eftersom socialdemokraterna hade ett något differentierat yrkande ställdes de båda mot varandra och här vann Andreas Olssons yrkande med 36-25.