• / Nyheter
  • / Stram blå-grön budget för 2020

Stram blå-grön budget för 2020

Anna Tenje i mitten och Eva Johansson till höger under den blå-gröna Alliansens budgetpresentation den 28 maj.


Det blir en stram budget för Växjö kommun 2020.

När den blå-gröna Alliansen tisdagen den 28 maj presenterade sitt förslag för nästa år hade man hämtat hem 173 miljoner kronor för att få ett nollresultat på nedersta raden.

–Vi behöver en tydlig styrning och prioriterar välfärden. Därför riktar vi 37,5 miljoner kronor till omsorgen som kompensation för demografi och nya hyror. Vi vill också informera om hushållsnära tjänster som alternativ till hemtjänstinsatser och implementera fler digitala verktyg som gör det lättare både för medarbetare och omsorgstagare, sa Eva Johansson (c) under presentationen.

Kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (m) poängterade att kommunen står inför tuffa ekonomiska utmaningar.

–Skatteunderlaget minskar i Växjö eftersom allt färre försörjer allt fler. Att höja kommunalskatten är inget alternativ men tack vare att vi har 14 år av ordning i ekonomin klarar vi en omställning där vi säkrar 125 miljoner kronor till finansiering av välfärdens kärna för att finansiera utbildning, socialtjänst och omsorg, sa Anna Tenje.

Totalt omsluter Alliansens budget för 2020 drygt 5 miljarder kronor.

Den innehåller effektiviseringar för totalt 86,9 miljoner kronor. Dessutom höjer kommunen utdelningen från de kommunala bolagen med 24 miljoner kronor utöver plan plus att de statliga bidragen ger ett tillskott på drygt 11 miljoner kronor.

Det innebär att kommunen har råd att tillföra skolan cirka 64 miljoner kronor och att Nämnden för arbete och välfärd får ett tillskott på 9,9 miljoner kronor. Men eftersom budgeten innebär även krav på besparingar blir de faktiska tillskotten betydligt lägre.

För övriga handlar det enbart om besparingar.

Kommunstyrelsens budget reduceras med drygt 24 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden får drygt 5 miljoner kronor mindre att röra sig med och för tekniska nämnden reduceras budgen med drygt 17 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten 11-12 juni.