Blågrön budget klubbad på kommunfullmäktige

Efter två dagars budgetsammanträde tisdagen den 11 och onsdagen den 12 juni klubbades den blågröna budgeten för 2020 igenom i Växjö kommunfullmäktige.

Nästan prick klockan 20 kunde ordföranden Bo Frank (m) nöjt konstatera att det hade varit en saklig och bra debatt som där inläggen på varje sakområde var helt jämnt fördelade. Stor enighet rådde kring det faktum att Växjö kommun går mot kärvare ekonomiska tider.

För att motverka detta ville s+v höja skatten med 38 öre för att säkra den välfärd som talare från samtliga partier också var rörande eniga om. Men den blå-gröna alliansen valde en annan väg för att få ihop ett nollresultat för en budget som nästa år omsluter drygt 5 miljarder kronor.

– Vi går mot ett allvarligt och tufft ekonomiskt läge. Därför är förändringar nödvändiga och när sådana aktualiseras har jag full respekt för den oro som många känner, sa Eva Johansson (c) i sitt inledningsanförande.

Eva Johansson poängterade att maten spelar en stor roll i kommunens verksamhet.

–Våra äldre måste äta riktig mat för att få ett bra liv. Därför ska också andelen närproducerad mat öka - det är viktigt att vi stödjer de lokala matproducenterna och ger dem möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Som ordförande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott framhöll Eva Johansson också att Växjö kommun blir en mer hållbar arbetsgivare.

–Vi ska öka friskvården och minska sjukfrånvaron till högst 5 procent 2022.

I budgeten för nästa år ingår ett par förslag som genererade debatt.

Det handlar dels om att lägga ut delar av tekniska förvaltningens verksamhet på entreprenad samt en besparing i anslaget till kultur- och fritidsnämnden där ett förslag är att omlokalisera verksamheten från konsthallen till Utvandrarnas hus.

–Vi vill samordna med andra kulturverksamheter för att få möjligheter till samarbete och utbyte för att stärka verksamheterna. En följd kan bli att det blir lättare att få ut konstverksamheter som varit i konsthallen även till våra tätorters bibliotekslokaler, säger Andreas Olsson, centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige.

Sammantaget kommer Växjö kommun att under 2020 satsa på kärnverksamheter. Bland annat går 37,5 miljoner kronor till omsorgen och nästan 70 miljoner kronor till skolan. Satsningar som kommunen kan göra efter 14 år av oavbrutna överskott i sin verksamhet.