En budget för både stad och land


Budgeten för 2020 i Växjö kommun är antagen, med plan för ytterligare två år framåt

Det är en svår tid som väntar kommunsveriges ekonomi och det är viktigt att nu noga ha ordning på ekonomin. Självklart ska arbetet för den sakens skulle fortsätta framåt med satsningar för en expansiv kommun. I budget 2020 finns flera viktiga ämnenför stad och land att lyfta fram, och vi vill här lyfta fram de som rör just vår landsbygd och våra tätorter.

Centerpartiet har aktivt deltagit i den blågröna budget som nu är beslutad och på de satsningar som formulerats i den där hela kommunen ska växa. Bland dem är det fortsatta arbetet med fiber ett bra exempel, där vi vill se en fortsatt utbyggnad.Målsättningen är att möjliggöra minst 100Mbit/ till 95 procent av hushåll och företag 2020. Ett snabbt internet ska vara en självklarhet då det är en viktig del för företagsetableringar och önskvärti många hushåll. Satsningarna på VA är också viktig, och här behövs olika lösningar från fall till fall för att nå bästa möjliga resultat. En löst VA-fråga är inte sällan avgörande för om ett förhandsbesked ska beviljas eller ej, och därför är VA ett i högsta grad viktigt ämne för landsbygdsbebyggelsen. För bebyggelse i tätorter krävs fortsatt arbete med såväl villatomter som verksamhetsmark för företagen.

Maten i våra offentliga kök ska vara god och näringsrik och vi ser gärna en större andel närodlad mat på tallrikarna i skola och omsorg. Därför måste vi jobba mer med upphandlingarna som styr just detta. På olika sätt ska vi få till att matsvinnet minskar. Den matsvinnstävling som skolor i kommunen höll under Earth Week är ett bra exempel på sådana insatser.

I budgeten står att ett reviderat landsbygdsprogram ska tas fram och det ser vi som särskilt viktigt. Det nuvarande behöver uppdateras och i det nya ska det tydligt stå vad vi vill åstadkomma för en levande landsbygd i Växjö kommun. Det gäller även arbetet med tätorterna, som erbjuder ytterligare service för den kringliggande landsbygden. Service handlar inte minst om skolorna som är så viktiga för attraktivitet och tillväxt både på landsbygd, i tätorten och i olika stadsdelar.

En budget är tagen som signalerar att hela kommunen ska leva. C vill ha både en levande landsbygd och en attraktiv stad, för båda förutsätter ju varandra för att Växjö framgent ska vara en bra kommun att leva och bo i. Stad och land går hand i hand helt enkelt.

Eva Johansson (C)
Kommunalråd Växjö

Andreas Håkansson (C)
Ordförande Centerpartiets Växjökrets

Anders Bengtsson (C)
Ordförande Vidingehem